allergiklinikennacka.com

Bicom Bioresonansterapi


Bicom Bioresonansterapi

Bicom är världsledande inom bioresonansterapi. Utrustningen tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Det är en tekniskt avancerad diagnos och behandlingsmetod för både människor och djur. Metoden är väl beprövad och har använts med framgång i mer än 35 år på kliniker och sjukhus i över 80 länder.

Bicom utvecklas kontinuerligt av Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer. Elektromagnetiska vågor har länge utnyttjats inom sjukvård och vetenskap, bl.a för avläsning av EEG och EKG. Bicom Bioresonansterapi började utvecklas på 1970 talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser började man använda redan på 1930 talet i USA.

Bicom Bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi

Vad är skillnaden ? Kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid Bicom Bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (t.ex saliv). Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är helt smärtfri och utan obehag.

Hur kan man som patient skilja på dem ?

Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om den använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen, bakterier, etc). Finns det inga ampuller kan utrustningen alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi, typ Bicom.

Bicomstatistik Norden

I Sverige finns det ca 90 terapeuter, i Norge ca 55, i Danmark ca 10, i Finland 5.

Bicomstatistik internationellt

o Mer än 35 års erfarenhet

o Totalt finns det ca 14.000 Bicomutrustningar i användning i ca 80 länder

o Bicom används på ca 600 statliga sjukhus

o Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare

o I Tyskland är 61% av användarna läkare